top of page

Information för mäklare och potentiella köpare

Underhållsplan

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2006 och sträcker sig fram till 2026. Samtliga VA-stammar byttes ut 1999-2001, trapphusen renoverades 2005 då den kände målaren Per Malméns ursprungliga verk togs fram och restaurerades och en ny fjärrvärmeundercentral installerades 2008. En grundförstärkning gjordes 2011 och balkonger sattes upp 2015.

 

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Valorem.

 

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga och cykelrum.

Förråd

Källarförråd finns till varje lägenhet.

Hiss

Gathuset har hiss.

 

Årsredovisningar

Hämta föreningens årsredovisning 2022: Årsredovisning_2022

Hämta föreningens årsredovisning 2021: Årsredovisning_2021
Hämta föreningens årsredovisning 2020: Årsredovisning_2020
Hämta föreningens årsredovisning 2019: Årsredovisning _2019
Hämta föreningens årsredovisning 2018: Årsredovisning _2018
Hämta föreningens årsredovisning 2017: Årsredovisning _2017

Hämta föreningens årsredovisning 2016: Årsredovisning _2016 

Hämta föreningens årsredovisning 2015: Årsredovisning _2015

Hämta föreningens årsredovisning 2014: Årsredovisning _2014

   

Information om överlåtelser

Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Det förekommer att vi tar en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgarna med 2,5% respektive 1% av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av köparen.

 

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

bottom of page