top of page
Bf Rosendal u.p.a.

Bostadsföreningen är en äkta förening och bildades 1920. Fastighetsbeteckningen är Rosendal Mindre 27

och organisationsnumret 702001-8086. En bostadsförening är en äldre typ av bostadsrättsförening som

bildades innan bostadsrättslagen tillkom 1930. De omfattas inte av bostadsrättslagen, men fungerar i allt

väsentligt likadant.

Antal lägenheter

Föreningen består av 20 lägenheter med total lägenhetsarea om 1 858 kvadratmeter.

Internet

Fiber från Stockholms Stadsnät. (Ingår i avgiften)

 

Värme, vatten och el

Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform som ingår i

avgiften. Även kall och varmt vatten ingår i avgiften. Varje lägenhet har egen elmätare.

Gamla ritningar

Fasadritning från 1895 Klicka här

bottom of page