copyright © 2017 Mariatorget 4 

Stadgar

Hämta föreningens stadgar: Stadgar

 

Regler

Hämta föreningens ordningsregler: Ordningsregler

Hämta föreningens rutiner vid renovering och ombyggnation: Renovering och ombyggnation

Hämta föreningens regler gällande balkonger, terrasser och innergård: Balkonger